Kostnadseffektiva processer

Posted by | Posted in Konferenstips | Posted on 05-01-2009

Lär dig mer om hur du effektiviserar arbetsprocesserna med LEAN!

Du som jobbar som i offentlig verksamhet måste ständigt hitta nya sätt att utnyttja de resurser som redan finns på plats – detta är något alla organisationer strävar efter och frågan är hur din jobbar verksamhet för att nå målet om maximerat resursutnyttjande? Fler och fler kommuner och landsting väljer att införa Lean-filosofin för att uppnå detta mål! Förbättringskonceptet Lean optimerar dina arbetsprocesser, förkortar ärendehanteringen, reducerar kostnaderna, tar bort resursslöseriet och ökar trivseln hos dina medarbetare.